Veertien patiënten overleden bij medisch onderzoek AMC

Een medische studie onder patiënten met galwegkanker is in 2016 stopgezet, omdat 14 van de 54 deelnemers tijdens het onderzoek overleden. Dat aantal was veel hoger dan verwacht. De studie stond onder leiding van het AMC in Amsterdam, dat de inspectie niet informeerde over de resultaten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *